Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer

Stichting Fabrikaat
Oosterhoutsedijk 88
6663 KV Lent/ Nijmegen

Handelend onder de naam: Fabrikaat

Emailadres: info@stichtingfabrikaat.nl

KvK-nummer: 59154543
BTW-nummer: NL853342416B01

Artikel 2 - Toepassing

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, leveringen en overige diensten die u met Fabrikaat afsluit.
2.2 Door te bestellen geeft u aan met de algemene voorwaarden akkoord te gaan.
2.3 Tenzij Fabrikaat dit schriftelijk aan de klant heeft meegedeeld, worden voorwaarden van de klant niet geaccepteerd

Artikel 3 - Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Fabrikaat zal de bestelling per e-mail aan u bevestigen. In afwijking van het gestelde in artikel 4.1 van de Mitex Voorwaarden, komt de overeenkomst pas tot stand nadat de betaling succesvol is verricht.
3.2 Fabrikaat is gerechtigd gemotiveerd een bestelling te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden. Als Fabrikaat uw woon- of verblijfplaats niet eenduidig kan vaststellen, wordt de bestelling niet geaccepteerd.
3.3 Bestellingen die, om welke reden dan ook, technisch of anderszins worden afgebroken voordat de betalingsopdracht is afgerond zijn niet volledig, ook al heeft u de bestelbevestiging ontvangen. Deze bestellingen zullen om deze reden in principe niet worden uitgeleverd. Fabrikaat zal zich echter inspannen om met u in contact te treden teneinde de betaling af te ronden zodat levering alsnog kan plaatsvinden.

Artikel 4 - Prijzen en kosten

4.1 De op het moment van bestellen in de webshop vermelde prijzen zijn van toepassing op de overeenkomst. De prijzen van de producten zijn inclusief BTW.
4.2 De prijzen die in de webshop van Fabrikaat worden genoemd zijn exclusief verzendkosten
4.3 Fabrikaat is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten op haar website.

Artikel 5 - Levering en uitvoering

5.1 Fabrikaat zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
5.2 Als plaats van levering geldt het adres dat u aan Fabrikaat kenbaar heeft gemaakt.
5.3 Fabrikaat verzendt de geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk in volgorde van binnenkomst. In de regel vindt de levering plaats binnen 3 werkdagen nadat de bestelling is ontvangen. De aangegeven levertijden zijn indicatief, aangezien het om met de hand vervaardigde producten in kleine oplage gaat. Conform de wet 'Koop op Afstand' geldt dat de maximale levertijd 30 dagen is. Bij overschrijding van deze termijn heeft u het recht om zonder opgaaf van reden de overeenkomst te annuleren.

Artikel 6 - Herroepingsrecht bij levering

6.1 Bij de aankoop van producten heeft u, in afwijking van het gestelde in artikel 5 van de Mitex Voorwaarden, geen mogelijkheid om een product te ruilen. Daarentegen heeft u de mogelijkheid een bezorgd artikel binnen acht (8) dagen na ontvangst, zonder opgave van redenen aan Fabrikaat op eigen kosten terug te sturen. Daarmee ontbindt u de aankoop van dat artikel; u ontvangt binnen 3 dagen na ontvangst van uw retour het bedrag terug op u rekening ter grootte van hetgeen u reeds aan Fabrikaat heeft betaald met betrekking tot het teruggestuurde artikel. Bij een afgeprijsd artikel geldt dat u een cadeaubon krijgt, die te besteden is in de winkel en de webshop van Fabrikaat.
6.2 U dient bij het terugsturen de aanwijzingen te volgen die staan vermeld op de bij de zending gevoegde pakbon.
6.3 De toestand van de teruggezonden producten moet overeenkomen met hetgeen gebruikelijk is voor normaal gebruik voor het keuren van de producten, zoals gebruikelijk is voor het passen in conventionele winkels. Indien u van het herroepingrecht gebruik maakt, zult u het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Fabrikaat retourneren, conform de door Fabrikaat verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
6.4 Fabrikaat heeft het recht een teruggestuurd artikel te weigeren of aan u terug te sturen als het artikel sporen van gebruik vertoont, niet meer is voorzien van de originele labels of tekenen van door de klant veroorzaakte beschadiging vertoont, dan wel als u zich niet houdt aan de regels die Fabrikaat stelt aan het terugsturen.

Artikel 7 - Onjuiste levering

7.1 In het geval dat Fabrikaat een ander artikel heeft geleverd dan u heeft besteld, of als een artikel is beschadigd of een gebrek vertoont, dient u Fabrikaat daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. De wijze waarop dat dient te gebeuren is door een email te sturen naar info@stichtingfabrikaat.nl. Dit staat tevens vermeld op de bij de zending gevoegde pakbon.
7.2 Fabrikaat zal u het aankoopbedrag inclusief de verzendkosten vergoeden.

Artikel 8 - Klachten

8.1 Als u een artikel wilt ruilen of terugsturen dienen de aanwijzingen gevolgd te worden die op de bij de zending ontvangen pakbon staan vermeld.
8.2 Andere vragen, mededelingen of klachten betreffende een bestelling, betaling en/of levering dienen schriftelijk per email kenbaar te worden gemaakt. Het emailadres is: info@stichtingfabrikaat.nl.
8.3 De melding moet steeds voorzien zijn van uw naam, het bij Fabrikaat bekende emailadres, het op de bestelbevestiging vermelde bestelnummer en het artikelnummer.
8.4 Algemene vragen betreffende Fabrikaat of onze webshop kunt u stellen via info@stichtingfabrikaat.nl.

Artikel 9 - Leeftijdsgrens

Fabrikaat accepteert geen bestellingen van personen onder de 18 jaar.

Artikel 10 - Betaling

10.1 U kunt gebruik maken van de volgende betaalwijzen: Creditcard, Paypal en iDeal. Met Fabrikaat cadeau- en waardebonnen kan vooralsnog niet op onze webshop worden betaald.
10.2 Alle betalingen dienen te worden verricht volgens de aanwijzingen die worden gegeven op pagina’s van de webshop.
10.3 Zie ook Betaalmethoden.

Artikel 11 - Privacy

11.1 Door te bestellen geeft u tegelijkertijd toestemming aan Fabrikaat zo nodig uw persoonsgegevens te gebruiken. Uw gegevens worden slechts bewaard voor zover dat noodzakelijk is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens door Fabrikaat worden verkregen en verwerkt. Naast het uitvoeren van de overeenkomst wordt hieronder verstaan het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met u.
11.2 De door u verstrekte persoonsgegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan een derde partij verstrekt voor commerciële doeleinden. U heeft te allen tijde recht op inzage en correctie van uw persoonsgegevens.
11.3 Zie tevens onze Privacy policy.

Artikel 12 - Geschillen

Geschillen tussen Fabrikaat en de klant kunnen door zowel Fabrikaat als door de klant worden voorgelegd aan de Geschillencommissie.